Hướng dẫn thanh toán Online

Khách hàng có thể thanh toán hết nợ cước, thanh toán dịch vụ K+ một cách nhanh chóng, thuận tiện

1. Thuê bao trả sau
a. Thuê bao trả sau có cước nợ

Bước 1: Nhập số hợp đồng thanh toán

Hỗ trợ

Trường hợp khi chọn “Tôi không phải là người máy” có yêu cầu xác minh bằng hình ảnh thì lựa chọn các hình ảnh theo yêu cầu sau đó chọn Xác minh

Hỗ trợ

* Chú ý: Cần nhập thông tin chính xác theo 1 trong 5 tiêu chí lựa chọn: Số hợp đồng, số thẻ giải mã, mã đầu thu, số chứng minh thư, số điện thoại.

Bước 2: Xem thông tin cước

Hỗ trợ Hỗ trợ

* Lưu ý: Màn hình sẽ hiển thị toàn bộ thông tin cước nợ và tổng số tiền cần thanh toán và khách hàng bắt buộc phải thanh toán toàn bộ cước nợ.

b. Thuê bao trả sau không có cước nợ

Bước 1: Nhập số hợp đồng thanh toán

Hỗ trợ

Bước 2: Chọn số tháng trả trước sau đó màn hình hiển thị tổng số tiền cần thanh toán tương ứng với số tháng đã chọn.

Hỗ trợ Hỗ trợ

* Lưu ý: đối với thuê bao trả sau không có cước nợ khách hàng có thể chọn kỳ thanh toán với số tháng mong muốn.

2. Thanh toán trả trước thuê bao K+

Bước 1: Chọn dịch vụ K+

Bước 2: Nhập số hợp đồng thanh toán

Hỗ trợ

Bước 3: Chọn tivi và số tháng gia hạn

Hỗ trợ Hỗ trợ
3. Thanh toán thuê bao trả trước

Bước 1: Nhập thông tin tìm kiếm

Hỗ trợ

Bước 2: Chọn dịch vụ và số tháng trả trước, sau đó click nút “Thanh toán”

Hỗ trợ Hỗ trợ

* Chú ý: Khách hàng có thể gia hạn dịch vụ bằng cách lựa chọn số tháng gia hạn
Cần xác định chính xác hợp đồng mà bạn muốn thanh toán.

4. Chọn phương thức thanh toán

a. Thanh toán bằng thẻ nội địa

Hỗ trợ

b. Thanh toán bằng thẻ quốc tế

Hỗ trợ

c. Thanh toán qua ví điện tử

Hỗ trợ

d. Thanh toán qua mã QRcode

Hỗ trợ